ביטוח בריאות קולקטיבי

יתכן והציעו לכם במקום עבודתכם להצטרף לביטוח בריאות קולקטיבי. אם כן, חשוב שתדעו שכדאי לכם מאוד להצטרף לביטוח זה. מדובר בפוליסת ביטוח בריאות מורחבת ומיטיבה, שתעלה לכם מעט מאוד כסף מכיוון שיש סיכוי, שמעבר למחיר האטרקטיבי שקיבל הארגון מחברת הביטוח, תקבלו גם סבסוד חלקי או מלא של המעסיק. כך מקובל ברוב מקומות העבודה המובילים. 

 

מהו ביטוח בריאות קולקטיבי?

ביטוח בריאות קולקטיבי יכול להירכש על ידי מנהלים בארגון, או קבוצת אנשים מאוגדת כגון, קבוצות ספורט, עמותות, מקומות עבודה ועוד. מנהל הארגון, יחד עם יועץ ביטוח קולקטיבי ונציג חברת הביטוח, עורכים את תנאי פוליסת הביטוח ודואגים למפרט מקיף ומיטיב עבור העובדים, זהו האינטרס של מנהל הארגון ולחברת הביטוח זה כדאי, מכיוון שהיא מבטחת בפעם אחת, מספר רב של אנשים ולכן מבחינתה מדובר בעסקה הטובה ביותר שהיא יכולה להשיג.

 

היתרונות של ביטוח בריאות קולקטיבי

ראשית, לביטוח בריאות, באופן כללי, ישנם יתרונות משמעותיים, אל מול ביטוח הבריאות הממלכתי האחיד, ואף מול השב"ן, גם אם הוא המקיף והמורחב ביותר. ישנם פרמטרים שהביטוח הממלכתי אינו מכיל והם חשובים ביותר: ניתוחים מצילי חיים, תרופות מצילות חיים וכו'. לביטוח בריאות קולקטיבי ישנם את היתרונות הללו בתוספת יתרונות נוספים, ההופכים אותו למיטיב במיוחד עם המבוטח, בהשוואה לביטוח בריאות פרטי שאינו קולקטיבי:

 • מחיר – שורה תחתונה תמיד באה לידי ביטוי במחיר ובמקרה זה, המחיר מאוד אטרקטיבי, בשל העובדה שמדובר בביטוח שכולל מספר רב של אנשים ולכן, חברת הביטוח מוזילה מאוד את מחיר הפרמיה פר מבוטח.
 • עיקרון ההמשכיות – אחד היתרונות החשובים של ביטוח בריאות קולקטיבי הינו, העובדה שגם אם מכל סיבה שהיא, הפסקתם לעבוד במקום עבודתכם ועברתם למקום אחר, או הפכתם לעצמאים, אתם יכולים להמשיך את פוליסת הביטוח עם אותם התנאים, למרות שהמחיר יהיה מעט יקר יותר.
 • הכללת בני משפחה מקרבה ראשונה – כל בן משפחה כדוגמת, בן זוג או ילדים, יכול לקבל את אותה פוליסת ביטוח ובאותם התנאים בדיוק. בנוסף, גם בני המשפחה יוכלו להמשיך את פוליסת הביטוח, במצב בו בן המשפחה העובד בארגון, עוזב את הארגון בו עבד כלומר, עיקרון ההמשכיות יחול גם עליהם.
 • תנאים מורחבים – מכיוון שמדובר בקבוצה של אנשים, תנאי הפוליסה יהיו מורחבים ויכללו תנאים שפוליסות פרטיות, לאדם אחד, אינן כוללות ואם כוללות, תנאים אלה מייקרים מאוד את הפרמיה השנתית.
 • שירות לקוחות – גם במקרה זה, בשל העובדה שמדובר בארגון גדול המונה כמות גדולה של עובדים ומלווה ביועץ ביטוח מקצועי, הדבר מהווה כוח מול חברת הביטוח ולכן, החברה המבטחת, דואגת לתת שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר, לכל מבוטח המבוטח בביטוח בריאות קולקטיבי. 

 

 

תקנות ביטוח בריאות קולקטיבי

המפקח על הביטוח בישראל, מחייב את חברות הביטוח, לעמוד במספר תקנות בבואן לבטח עובדי ארגון, בביטוח בריאות קבוצתי:

 • בהתאם להנחיות של המפקח על הביטוח בישראל, קיימת חובה לפרט בהסכם הביטוח את תוקפה של הפוליסה ואת תנאי הביטוח אותם היא כוללת. הפרוט צריך לכלול גם את התנאים בהם יוכל המבוטח, להמשיך להיות מבוטח בביטוח בריאות קולקטיבי אחר. 
 • להבדיל ממה שמקובל בביטוח בריאות פרטי, היכול להימשך לאורך כל תקופת חייו של המבוטח, ביטוח בריאות קולקטיבי חייב להיות מוקצב בזמן. הזמן שנקבע על ידי המפקח על הביטוח בישראל הינו 5 שנים. בתום התקופה, יוכל רק מנהל הארגון לקבל החלטה אודות הארכת תוקפה של פוליסת הביטוח.
 • חברות הביטוח המבטחות בביטוחי בריאות קולקטיביים אינן מחויבות להמשיך את פוליסת הביטוח, בתום התקופה, באותם התנאים. לחברת הביטוח נשמרת הזכות לבצע שינויים בתמהיל הפוליסה, בתום התקופה עליה הוחלט עם מנהל הארגון. חברת הביטוח מחויבת לעדכן את עובדי הארגון בשינויים אותם היא מבקשת לבצע בפוליסה, מבעוד מועד.
 • תקנות ביטוח בריאות קולקטיבי מופיעות בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים. בתקנות אלה מוגדר ביטוח הבריאות בצורה הבאה – "ביטוח בריאות, או ביטוח מפני מחלות ואשפוז, למעט ביטוח סיכוני תאונה, מחלה ונכות שנוספו לפוליסה לביטוח חיים קבוצתי כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993, כאמור בתקנה 4(א) לתקנות האמורות, ולמעט ביטוח אובדן כושר עבודה, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז משנת 2006". ביטוח בריאות קולקטיבי מוגדר כך:" ביטוח בריאות שנעשה לקבוצת מבוטחים בפוליסה אחת".

 

מוזמנים ליצור איתנו קשר ולהתייעץ עם היועצים המקצועיים שלנו ב"פרש קונספט" חברת הייעוץ המובילה לביטוחי בריאות בישראל. הייעוץ הוא ללא עלות וללא התחייבות.
השאירו פרטים באתר או התקשרו- 077-997-0919

שאלות ותשובות נוספות ששאלתם אותנו

ביטוח בריאות קולקטיבי הוא ביטוח בריאות קבוצתי. ביטוח זה נרכש על ידי המעסיק או וועד העובדים על מנת להבטיח מעטפת ביטוחית לכל עובדי הארגון. כל העובדים נהנים מביטוח בריאות שמכסה עלויות של טיפולים בריאותיים, גילוי מחלות קשות וכיסויים נוספים בתחום הבריאות, תלוי בביטוח שנרכש.

כדי להקים ביטוח קבוצתי צריך לפחות 50 מבוטחים. המבוטחים יכולים להיות רק עובדי הארגון או בני משפחותיהם. מעסיק שיש לו פחות מחמישים עובדים, יצטרך למצוא פתרון לביטוח הבריאות שהוא רוצה לרכוש לעובדיו בזול.

הביטוח הקבוצתי נועד לעובדים ולבני משפחותיהם. יחד עם זאת, לא כל בן משפחה יכול להצטרף לביטוח הקבוצתי ויש על כך הגבלות שונות. בן / בת הזוג של העובד יוכל להצטרף בדרך כלל, גם את הילדים העובדים יכולים לצרף. לרב אין אפשרות  לצרף הורים או בני משפחה שאינם נמנים על מעגל הקרבה הראשונה.

רכישת ביטוח בריאות קבוצתי לעובדים היא לא סתם רכישה והיא מצריכה שיקול דעת, בחינת צרכי העובדים והתאמת כיסויי הביטוח למה שהם צריכים ולתקציב. מעסיק שמעוניין לרכוש ביטוח כזה לעובדיו, ירצה מצד אחד לשלם מחיר נמוך ככל הניתן, ומצד שני, יהיה לו חשוב שהביטוח ייתן מענה לצרכים הקיימים ויכללו בו מגוון נרחב של כיסויים. 

 

בביטוח בריאות קבוצתי יש מאפיינים מוגדרים:

 • כיסויים קבועים: תוכנית הביטוח הקבוצתי כוללת כיסויים קבועים מראש עבור כל חברי הקבוצה כפי שנקבעו על ידי היועץ.
 • החלק גדול מהביטוחים הקבוצתיים קיימים רובדי כיסוי נוספים אות יכול לרכוש מבוטח שמבקש להרחיב את הכיסוי הבסיס שנרכש בהשתתפות המעביד. עובדים  לא יכולים להוסיף כיסויים נוספים לפוליסה הקבוצתית מעבר לרבדים הללו.

 

כל מבוטח בקבוצה יכול לפרוש מהביטוח הקבוצתי. לצורך כך מומלץ לפנות לסוכן הביטוח של הביטוח הקבוצתי שיכוון אתכם מה נכון לעשות במקרה כזה. חשוב לבדוק שאתם לא מאבדים זכויות, נשארים עם כיסויים ביטוחיים ולא מאבדים זכויות בגלל תקופת אכשרה חדשה או כל סיבה אחרת.

בד"כ לא ניתן להמשיך את הביטוח לאחר פרישה מהשתייכות לקבוצת המבוטחים. יש ביטוחים המאפשרים זאת אך הם בודדים. מה שכן ניתן לעשות זה לפנות אל חברת הביטוח, תוך תקופה מוגדרת מיום עזיבת הפוליסה הקבוצתית, לצורך רכישת ביטוח בריאות פרטי שהוא אומנם יקר יותר, אך  המבוטח יכול לקבלו לרב בהנחה וללא צורך בהצהרת בריאות לפני החיתום.

 

מי שאיכות הפוליסה שהוא רוכש חשובה לו, נעזר בשירותי חברת הייעוץ  פרש קונספט המציעה לעסקים ליווי לאורך כל התהליך. מומחי פרש קונספט, שהיא חברת הייעוץ המובילה בישראל  מגיעה לבית העסק המעוניין לרכוש ביטוח בריאות קבוצתי לעובדיו, ממפים את הנתונים שבשטח וכך עורכים סדר עדיפויות בכיסויים שצריכים להיות בפוליסה כפועל יוצא מהתקציב, כותבים פוליסה מותאמת ומוציאים אותה למכרז בין חברות הביטוח השונות. צוות פרש קונספט יבדוק כל הצעה המתקבלת מחברות הביטוח, הם ימפו את הנתונים ינהלו עבורכם משא ומתן ויחתרו להשיג לכם את ביטוח הבריאות המשתלם ביותר במבחן עלות התועלת בראיה כלכלית ואיכותית. לאחר רכישת הביטוח צוות המומחים של פרש קונספט ימשיך וילווה את הארגון לאורך כל תקופה הביטוח להבטיח את ישום ומימוש תנאי הפוליסה בצורה הנכונה והזמינה ביותר.