ביטוח בריאות קולקטיבי

יתכן והציעו לכם במקום עבודתכם להצטרף לביטוח בריאות קולקטיבי. אם כן, חשוב שתדעו שכדאי לכם מאוד להצטרף לביטוח זה. מדובר בפוליסת ביטוח בריאות מורחבת ומיטיבה, שתעלה לכם מעט מאוד כסף מכיוון שיש סיכוי, שמעבר למחיר האטרקטיבי שקיבל הארגון מחברת הביטוח, תקבלו גם סבסוד חלקי או מלא של המעסיק. כך מקובל ברוב מקומות העבודה המובילים. 

 

מהו ביטוח בריאות קולקטיבי?

ביטוח בריאות קולקטיבי יכול להירכש על ידי מנהלים בארגון, או קבוצת אנשים מאוגדת כגון, קבוצות ספורט, עמותות, מקומות עבודה ועוד. מנהל הארגון, יחד עם יועץ ביטוח קולקטיבי ונציג חברת הביטוח, עורכים את תנאי פוליסת הביטוח ודואגים למפרט מקיף ומיטיב עבור העובדים, זהו האינטרס של מנהל הארגון ולחברת הביטוח זה כדאי, מכיוון שהיא מבטחת בפעם אחת, מספר רב של אנשים ולכן מבחינתה מדובר בעסקה הטובה ביותר שהיא יכולה להשיג.

 

היתרונות של ביטוח בריאות קולקטיבי

ראשית, לביטוח בריאות, באופן כללי, ישנם יתרונות משמעותיים, אל מול ביטוח הבריאות הממלכתי האחיד, ואף מול השב"ן, גם אם הוא המקיף והמורחב ביותר. ישנם פרמטרים שהביטוח הממלכתי אינו מכיל והם חשובים ביותר: ניתוחים מצילי חיים, תרופות מצילות חיים וכו'. לביטוח בריאות קולקטיבי ישנם את היתרונות הללו בתוספת יתרונות נוספים, ההופכים אותו למיטיב במיוחד עם המבוטח, בהשוואה לביטוח בריאות פרטי שאינו קולקטיבי:

  • מחיר – שורה תחתונה תמיד באה לידי ביטוי במחיר ובמקרה זה, המחיר מאוד אטרקטיבי, בשל העובדה שמדובר בביטוח שכולל מספר רב של אנשים ולכן, חברת הביטוח מוזילה מאוד את מחיר הפרמיה פר מבוטח.
  • עיקרון ההמשכיות – אחד היתרונות החשובים של ביטוח בריאות קולקטיבי הינו, העובדה שגם אם מכל סיבה שהיא, הפסקתם לעבוד במקום עבודתכם ועברתם למקום אחר, או הפכתם לעצמאים, אתם יכולים להמשיך את פוליסת הביטוח עם אותם התנאים, למרות שהמחיר יהיה מעט יקר יותר.
  • הכללת בני משפחה מקרבה ראשונה – כל בן משפחה כדוגמת, בן זוג או ילדים, יכול לקבל את אותה פוליסת ביטוח ובאותם התנאים בדיוק. בנוסף, גם בני המשפחה יוכלו להמשיך את פוליסת הביטוח, במצב בו בן המשפחה העובד בארגון, עוזב את הארגון בו עבד כלומר, עיקרון ההמשכיות יחול גם עליהם.
  • תנאים מורחבים – מכיוון שמדובר בקבוצה של אנשים, תנאי הפוליסה יהיו מורחבים ויכללו תנאים שפוליסות פרטיות, לאדם אחד, אינן כוללות ואם כוללות, תנאים אלה מייקרים מאוד את הפרמיה השנתית.
  • שירות לקוחות – גם במקרה זה, בשל העובדה שמדובר בארגון גדול המונה כמות גדולה של עובדים ומלווה ביועץ ביטוח מקצועי, הדבר מהווה כוח מול חברת הביטוח ולכן, החברה המבטחת, דואגת לתת שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר, לכל מבוטח המבוטח בביטוח בריאות קולקטיבי. 

 

 

תקנות ביטוח בריאות קולקטיבי

המפקח על הביטוח בישראל, מחייב את חברות הביטוח, לעמוד במספר תקנות בבואן לבטח עובדי ארגון, בביטוח בריאות קבוצתי:

  • בהתאם להנחיות של המפקח על הביטוח בישראל, קיימת חובה לפרט בהסכם הביטוח את תוקפה של הפוליסה ואת תנאי הביטוח אותם היא כוללת. הפרוט צריך לכלול גם את התנאים בהם יוכל המבוטח, להמשיך להיות מבוטח בביטוח בריאות קולקטיבי אחר. 
  • להבדיל ממה שמקובל בביטוח בריאות פרטי, היכול להימשך לאורך כל תקופת חייו של המבוטח, ביטוח בריאות קולקטיבי חייב להיות מוקצב בזמן. הזמן שנקבע על ידי המפקח על הביטוח בישראל הינו 5 שנים. בתום התקופה, יוכל רק מנהל הארגון לקבל החלטה אודות הארכת תוקפה של פוליסת הביטוח.
  • חברות הביטוח המבטחות בביטוחי בריאות קולקטיביים אינן מחויבות להמשיך את פוליסת הביטוח, בתום התקופה, באותם התנאים. לחברת הביטוח נשמרת הזכות לבצע שינויים בתמהיל הפוליסה, בתום התקופה עליה הוחלט עם מנהל הארגון. חברת הביטוח מחויבת לעדכן את עובדי הארגון בשינויים אותם היא מבקשת לבצע בפוליסה, מבעוד מועד.
  • תקנות ביטוח בריאות קולקטיבי מופיעות בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים. בתקנות אלה מוגדר ביטוח הבריאות בצורה הבאה – "ביטוח בריאות, או ביטוח מפני מחלות ואשפוז, למעט ביטוח סיכוני תאונה, מחלה ונכות שנוספו לפוליסה לביטוח חיים קבוצתי כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993, כאמור בתקנה 4(א) לתקנות האמורות, ולמעט ביטוח אובדן כושר עבודה, כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז משנת 2006". ביטוח בריאות קולקטיבי מוגדר כך:" ביטוח בריאות שנעשה לקבוצת מבוטחים בפוליסה אחת".

 

מוזמנים ליצור איתנו קשר ולהתייעץ עם היועצים המקצועיים שלנו ב"פרש קונספט" חברת הייעוץ המובילה לביטוחי בריאות בישראל. הייעוץ הוא ללא עלות וללא התחייבות.
השאירו פרטים באתר או התקשרו- 077-997-0919