חברי מועדון “ביחד בשבילך” זכאים ליהנות מסל הטבות ייחודי הכולל שירותי רפואה וייעוץ ממגוון רחב ועשיר של מומחים
הזכאות לשירות מותנת בוותק של שנתיים חברות במועדון ביחד בשבילך . 

ההסתדרות
כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות
  • לבדיקת זכאות לפיצוי כספי חודשי – במידה ויש ברשותך ביטוח בריאות נוסף  – אנא פנה אלינו בעמוד זה >>
  • לבדיקת זכאות לפיצוי כספי חודשי – במידה ויש ברשותך ביטוח בריאות נוסף – אנא פנה אלינו בטופס בעמוד הבא >>.
  • כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות אך מאושרות ע"י הרשויות המוסמכות בישראל ו/או בחו"ל. (כגון רשות המזון והתרופות האמריקאית FDA).
  • תרופות אשר כלולות בסל הבריאות אך התוויתן בסל אינה תואמת את הצורך הרפואי של המבוטח, אך מאושרות להתוויה הנדרשת ע"י הרשויות המוסמכות.
  • תרופה שלא אושרה להתוויה תהיה זכאית למימון אם הוכרה כיעילה למחלתו של המבוטח ע"י פרסום רפואי רשמי בעולם.
  • כיסוי לתרופה עבור מחלה יתומה – תרופה אשר אושרה באחת המדינות המוכרות לטיפול במחלה נדירה או מצב רפואי נדיר.
  • הכיסוי אינו כולל תרופה ניסיונית, תרופה מתחום הרפואה האלטרנטיבית.
  • סכום הביטוח – 1,000,000 ₪.      
  • כיסוי לתרופות מותאמות אישית (תרופה שעדיין לא אושרה למחלת המבוטח, ושתאושר על פי נספח 29 ג 3, לפקודת הרוקחים) תגמולי ביטוח עד 100,000 ₪.

הערות:

* השתתפות עצמית לחודש 200 ₪ לתרופה.

* במידה ועלות התרופה תהיה מעל 6,000 ₪ במצטבר או תרופה למחלת הסרטן – לא יישא המבוטח בהשתתפות העצמית.

* במקרה של צורך בסיוע רפואי למתן התרופה – כיסוי עד 30 פעמים. החזר 150 ₪ עבור כל שירות.

* מבוטח שלא תבע את הפוליסה בהתאם למקרה הביטוח בהסכם, יקבל פיצוי כספי בגובה 10% מגובה תגמולי הביטוח

בדיקות גנטיות: בדיקות גנטיות לצורך התאמת טיפול תרופתי בהתאם לנתונים הגנטיים של המטופל. תגמולי ביטוח: 1,500 ₪ לבדיקה אחת בתקופת ביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית בשיעור 20%.

סכומי הביטוח צמודים למדד שפורסם בתאריך 2022.3.15

לפניות בנושא כיסוי לתרופות שאינן בסל הבריאות
יש למלא את הטופס >>

* מענה יבוצע ע"י מוקד מנורה תוך יום עבודה אחד