חברות הביטוח והאתגרים של מערכת הבריאות הציבורית

האתגרים של מערכת הבריאות הציבורית: ממשלה, ביטוח מחייה ושירותים מקצועיים.