חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994, הינו חוק חשוב ולו בזכות המילים הראשונות הכתובות בו, "החוק מושתת על צדק, שוויון ועזרה הדדית". בימים בהם אנשים חוששים לחרותם ולדמוקרטיה, חשוב להיזכר שבחוק הבריאות הממלכתי, מדברת המדינה על צדק, שוויון ועזרה לזולת. חוק בריאות ממלכתי, הוא חלק חשוב מהחקיקה הסוציאלית, חברתית, הנהוגה במדינה, המבקשת להבטיח שחלוקת המשאבים של סל הבריאות, תתבצע באופן שוויוני ותוך הנגשת השירותים, אותם יכול כל אזרח לקבל. בואו נכיר את המשמעויות החשובות של חוק זה. 

 

העקרונות החשובים של חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מקבע מספר עקרונות חשובים. להלן פירוט של חלק מעקרונות אלה:

  • חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מבטיח, לכל אזרח במדינה, קבלה של שירותי בריאות.
  • אזרחי המדינה, כל אחד על פי בחירתו, יכולים להירשם כחברים באחת מקופות החולים בישראל. פעולה זו איננה כרוכה בעמידה בתנאים כלשהם, או מגבלות הקשורות לגילו של האזרח ומצב בריאותו.
  • אזרח שנרשם כחבר באחת מקופות החולים השונות, זכאי לקבל את מכלול השירותים הרפואיים, אותם מספקת קופת החולים, בהתאם לשיקולים רפואיים של רופא מוסמך. השירותים יינתנו בזמן סביר, באיכות סבירה ובמרחק סביר ממקום המגורים של האזרח.
  • אזרחי המדינה, יקבלו את השירותים הרפואיים, להם הם זכאים, תוך שמירה על פרטיותם ועל סודיות רפואית מלאה.
  • אזרח יכול לבחור, לאחר שנרשם כחבר בקופת חולים אחת, לעבור, מכל סיבה שהיא, לקופת חולים אחרת.
  • קופות החולים יפרסמו את שמותיהם של כל הרופאים הפועלים עמן, בתי החולים המשתפים איתן פעולה וכל נותן שירות אחר רלוונטי, על מנת שהאזרח יוכל לבחור את המטפל ומקום קבלת השירות.

 

שקיפות והגשת תלונות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע שלכל מבוטח תעמוד הזכות לעיין בתקנון של קופת החולים בה הוא חבר, לקבל עותק של תקנון זה מקופת החולים, לקבל מידע חיוני אודות הסדרי התשלומים הנהוגים בקופה, בעבור שירותי הבריאות ובנוסף, לקבל את פרוט הסדרי הקופה, בדבר קבלת שירותי בריאות נוספים. במידה ואזרח מאמין שקיבל שירות לקוי שגרם לפגיעה בבריאותו, הוא רשאי להגיש תלונה בפני הממונה על פניות הציבור, במוסד הרפואי שסיפק לטענתו, את הטיפול הכושל, או בפני נציב תלונות חברי קופת החולים בה הוא רשום, או בפני נציב קבילות הציבור, בעניין ביטוח הבריאות הממלכתי. כמו כן, יכול לבחור, כל אזרח, להגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה, הנמצא בקרבת מקום מגוריו, או בקרבת מיקום המוסד הרפואי שטיפל בו בצורה לקויה.

 

אוכלוסיות ספציפיות הזכאיות גם הן ליהנות מקביעות חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  • עולים חדשים – עולים חדשים מתבקשים לבצע רישום לקופות החולים, לצורך קבלת הזכויות השונות.
  • תושבים חוזרים – מי שחדלו להיות אזרחי ישראל למשך תקופה זו או אחרת, יידרשו להמתין במשך מספר חודשים, עד לחידוש הזכאות שלהם לביטוח בריאות ממלכתי.
  • חיילים – חיילים מקבלים שירותים רפואיים מצבא הגנה לישראל בו הם משרתים, עד ליום שחרורם. חייל בשירות קבע, ימשיך לקבל שירותים רפואיים מצה"ל אולם, הוא ישלם את דמי ביטוח הבריאות. חיילים מתנדבים, יקבלו סל שירותים רפואיים מקופת החולים בה הם חברים, בתמורה לתשלום דמי ביטוח הבריאות. חיילים שהפסיקו, לפני הזמן, את שירותם הצבאי, באופן זמני, יהיו זכאים לקבל את מלא סל שירותי הבריאות המפורט בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, מקופת החולים בה הם חברים והם יהיו חייבים בתשלום דמי ביטוח הבריאות. חיילים המשרתים בהסדר – שירות ללא תשלום, יהיו זכאים לקבל את מכלול השירותים המוזכרים בסל הבריאות, מקופת החולים בה הם חברים. את דמי הביטוח שלהם, החל משנת 2002, משלמת המדינה באמצעות משרד האוצר.

 

הוראות ביטוח בריאות ממלכתי החלות על ילדים

ילדים, מיום היוולדם, משויכים, בצורה אוטומטית, לקופת החולים בה רשום ההורה, המקבל את קצבת הילדים. במקרה וההורים מבוטחים בקופות חולים שונות והם מעדיפים שהילד יהיה חבר בקופת החולים בה מבוטח ההורה שאיננו המקבל של קצבת הילדים, עליהם למלא טופס העברה ולחתום עליו שניהם.

 

ביטוח בריאות קבוצתי פרטי

למרות קיומו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ישנם טיפולים ושירותים רפואיים ובהם טיפולים מצילי חיים, או תרופות חיוניות, שהן בד"כ יקרות מאד שאינם נכללים בסל הבריאות. כמו כן זמינות השירותים במערכת הציבורית לא תמיד מספקת. ולכן, חשוב מאוד לרכוש הרחבה של ביטוח בריאות פרטי. במידה והנכם עובדים שכירים, יש סיכוי שמקום העבודה שלכם יציע לכם ביטוח בריאות קולקטיבי.

מוזמנים ליצור איתנו קשר ולהתייעץ עם היועצים המקצועיים שלנו ב"פרש קונספט" חברת הייעוץ המובילה לביטוחי בריאות בישראל. הייעוץ הוא ללא עלות וללא התחייבות.
השאירו פרטים באתר או התקשרו- 077-997-0919

ייעוץ בביטוח בריאות קבוצתי?